Taxi Ottignies Delta  thumbnail

Taxi Ottignies Delta

Published Jun 20, 23
7 min read

Taxi Merksplas

Thuisvaccinatie brengt geen extra kosten in rekening voor de service aan huis en haar prijzen zijn vergelijkbaar met de GGD. Vaak worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Onze rondreizen gaan door landen waar het klimaat en andere factoren kunnen zorgen voor problemen. Dit kan betekenen dat we soms moeten afwijken van het bovenstaande programma (taxi bruxelles charleroi).

We doen ons uiterste best om eventuele veranderingen zo snel mogelijk door te geven en de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk te houden, maar we zijn niet verantwoordelijk voor factoren die buiten onze macht liggen. Je kunt op onze website kijken voor eventuele wijzigingen. Entrada 223 1114 AA Amsterdam - Duivendrecht 020-7887700Uitsluitend voor noodgevallen kun je ons buiten kantooruren bereiken op +31 (0)20-788 77 00.Je wordt dan direct doorverbonden met onze alarmcentrale. Bij een noodgeval moet je denken aan een last-minute annulering (binnen 24 uur voor vertrek), (vlucht)vertraging of ziekenhuisopname - taxi anderlues. Ons kantoor is geopend op de volgende tijden: Maandag t/m vrijdag van 10-16 uur Wil je een afspraak maken met één van onze landenspecialisten, bel dan van tevoren voor een afspraak, zodat je er zeker van bent dat je de juiste persoon te spreken krijgt.

Wanneer u deze website gebruikt, is Airporttaxis. com de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Artikel 2 - Persoonlijke gegevens 2. taxi gistel. 1. Persoonlijke gegevens die u ons meedeelt: Airporttaxis. com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.2. 2. Airporttaxis. com kan op verschillende manieren gegevens van u (Persoonlijke gegevens) verzamelen: 2. 2.1. door het gebruik van cookies (zie hieronder); - to delete? (zie punt 2. 3) 2. 2.2. wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt om de diensten van de Website te gebruiken; (nieuwsbrief, contact ..); 2.A-Taxi Antwerpen

Groenendaallaan 103, 2170 Antwerpen
03 283 83 93
Click here to learn more

wanneer we uw persoonlijke gegevens van derden ontvangen, zoals banken, verzekeraars, openbare diensten, gegevensmakelaars, . taxi naar brussel airport - Taxi Brasschaat... 2. 3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonlijke gegevens verzamelen. Zie artikel 9 voor de bepalingen met betrekking tot het gebruik van cookies. Artikel 3 - doeleinden van de verwerking 3.

Taxi To Brussels Airport

Algemene doeleinden: Airporttaxis. com gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens alleen voor de volgende doelen: Om uw ritprijs te berekenen. Om uw reservering te verwerken. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Airporttaxis. com kan uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Voor de anonieme statistieken, op basis waarvan de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden bepaald. Airporttaxis. com verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

com om haar website en diensten continu te verbeteren; Categorie 2: Beantwoording van het bericht dat u ons stuurt via onze contactsectie, klantrelatiebeheer, ... op basis van uw toestemming als wettelijke basis en ons legitieme belang voor verwerking - Taxi Aartselaar. Categorie 3: Verkoop, klantrelatiebeheer, administratie en fiscale doeleinden U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar u dient te begrijpen dat het aanbieden van bepaalde diensten onmogelijk wordt als u de verwerking weigert.

2. Direct marketing: De persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden. 3. 3. Overdracht aan derden Airporttaxis. com deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren.

Airporttaxis - Taxi Antwerpen Dusseldorf. com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Airporttaxis - taxi orange bruxelles. com kan uw gegevens van tijd tot tijd delen met derden zoals banken, accountants, verzekeringsmaatschappijen, openbare diensten, software- en hostingproviders, betalingsproviders, onze leveranciers, leveranciers, wederverkopers, tussenpersonen, ... Airporttaxis. com zal redelijkerwijs proberen u vooraf te informeren over het feit dat Airporttaxis. com uw informatie aan genoemde derden zal verstrekken, maar u erkent ook dat dit niet altijd technisch of commercieel haalbaar is onder alle omstandigheden.

com zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, noch verhuren, verspreiden of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of met uw voorafgaande toestemming. In het geval van een volledige of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Airporttaxis. com, wanneer het reorganiseert, overgaat, zijn activiteiten stopzet of als Airporttaxis.

Taxi Werchter

com geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, overgedragen. 3. 4. Wettelijke Eisen In zeldzame gevallen kan Airporttaxis. com uw Persoonsgegevens openbaar maken op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere verplichte wet- of regelgeving. Airporttaxis. com zal redelijkerwijs proberen u hierover van tevoren te informeren, tenzij dit onderworpen is aan wettelijke beperkingen.

Alle belastinggegevens worden opgeslagen voor de duur die wordt opgelegd door de relevante fiscale en administratieve wetten. Artikel 5 - Uw rechten 5. 1. Recht op toegang en informatie: U hebt te allen tijde het recht om gratis toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om te worden geïnformeerd over het gebruik dat wij van uw persoonlijke gegevens maken.

2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking van de verwerking: U bent vrij om te beslissen om uw persoonlijke gegevens niet aan Airporttaxis. com te communiceren. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen. taxi bleus. U erkent dat in geval van weigering van communicatie of als u verzoekt om verwijdering van persoonlijke gegevens, worden bepaalde diensten van de Website mogelijk niet beschikbaar.

5. 3. Recht van bezwaar U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Bovendien hebt u altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden; in een dergelijk geval hoeft u ons geen redenen voor deze eis te geven.

2 dat wij dat niet doen, mss gewoon verwijderen?) 5. 4. Recht op gegevensportabiliteit: U hebt het recht om uw door ons verwerkte persoonlijke gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, standaard en machineleesbare vorm en / of ons te vragen deze over te dragen aan andere gegevenscontrollers. 5 (taxi luxembourg). 5. Herroepingsrecht: Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.

1. We hebben beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die op technisch en organisatorisch niveau zijn aangepast om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of foutieve kennisgeving aan derden van verzamelde persoonlijke gegevens en elke andere ongeautoriseerde verwerking van de gegevens te voorkomen. 6. 2. Airporttaxis. com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onjuist of onwettig gebruik door een derde van de persoonlijke gegevens.

Uber Taxi Paris

1. Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunnen we onze werknemers en aangestelden (inclusief verwerkers of sub-verwerkers) toegang tot uw persoonlijke gegevens verlenen (taxi marche en famenne). 7. 2. We garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen afdwingbaar te maken tegen deze werknemers en aangestelden, zoals vereist door de GDPR. Artikel 8 – Cookies In overeenstemming met de Act 2000 (ERK) betreffende bedrijfsdiensten voor informatie en elektronische handel en in overeenstemming met het Ierse wetsbesluit 13/2012 van 30 maart (en Europese richtlijn 2009/136 / CE) en zijn er wijzigingen aangebracht in de Ierse wet die van invloed is op het gebruik van cookies en commerciële berichten die per e-mail worden verzonden.

1. Wat zijn cookies? Een "cookie" is een klein bestand dat door de server van Airporttaxis. com wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die op deze cookies is opgeslagen, kan alleen door ons worden gelezen en alleen voor de duur van het bezoek aan de website.

2. Waarom gebruiken we cookies? Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze website te optimaliseren (taxi bleus bruxelles).

8. 4. Uw toestemming Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te accepteren. U kunt categorie voor categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt de cookie-instellingen voor onze website op elk moment wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en zo uw toestemming intrekken.

Latest Posts

Leuk Voor Een Feest!: Homepage

Published May 17, 24
7 min read

Geslaagd Feest

Published May 08, 24
6 min read

Meiboom Feest

Published May 06, 24
5 min read